Senetle Kredi

Hemen Para Getiren Dua

Hayatımızın akışı içerisinde maddi sıkıntılar ile uğraşmak zorunda kalmamız pek çok kişinin başına sıklıkla gelmekte olan bir durum olmak ile beraber bu noktada çözüme ulaşmak adına  yapılabilecek seçenekler arasında dua etmek ve ardından da tevekkül etmek de bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı mevcut olan söz konusu sıkıntıyı çözmek adına hemen para getiren dualardan bazıları yazımızın devamında belirtilmektedir.

Hemen Ummadığın Yerden Para Getiren Dua

Aşağıda mevcut olan dua belirtilen zamanda ve belirtilen sayılarda yapılırsa Allah’ın izni ile hiç beklemediğiniz bir yerden hiç beklemediğiniz bir zamanda eline toplu bir geçecek ve inşallah maddi sıkıntınızı çözecektir. Bu duayı okuma zamanı ise akşam namazından sonra olmakta ve yirmi bir gün tekrar etmek gerekmektedir. Okuma adedi ise yetmiş defa olmak ile beraber duanın içeriği de şu şekildedir; “Ya Rahman Ya Rahim Ya Fettahu Ya Vehhab ifteh li kulubi ver zukni bi la te’ab”.

Yine umulmadık yerden para gelmesi için okunacak olan dualardan biri de bu olmak ile beraber belli bir okunma adedi ya da okunma zamanı mevcut olmamakta ve dilediğiniz her zaman dilediğiniz sayıda okuyabilme imkanınız mevcut olmaktadır. Bu faydalı duamızın okunuşu ise şu şekildedir  “Allahumme innî es’elüke fethammübîne, ve nasran azîze ve safhan cemîle, bi hurmeti Fâtihatin, fütûhâtin, meftûhâtin, min ilmi ümmil kitêbi li dîniyyetin, ıttılâiyyetin alâ usûlihe fil ğaybi, Allâhu latîfun bi ibâdih. Yerzuku men yeşe’ ve hüvel kaviyyül azîz” 

Bir başka hikmetli dua ise hicri takvime göre ay sonunun ilk Cuma günü okunmak üzere bin defa Kevser Suresi olmak ile beraber bir hafta boyunca aynı saatte bu duayı belirtilen sayıda okumaya devam etmek gerekmektedir. Her bin tanenin sonda ise mevcut olan sıkıntımızı belirterek dua etmemiz inşallah hayırlı bir şekilde rızk kapılarımızın açılmasına faydalı olacaktır.

Beklenmedik Yerden Para Getiren Dualar

Acil para ihtiyaçlarımızı gidermek için beklemediğimiz yerden para gelmesini sağlayacak olan pek çok farklı dua mevcut olmak ile beraber bunlardan bazıları yazımızın devamında mevcut olmaktadır.

Aşağıda belirtilmekte olan dua en tesirli ve en faydalı para bulma duası olmak ile beraber her Pazartesi ve Çarşamba kırkar kere okunması gerekmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

  1. Elhakümüt tekasür

2. Hatta zürtümülmekabir

3. Kella sevfe ta’lemun

4. Sümme kella sevfe ta’lemun

5. Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn

6. Le teravünnelcehıym

7. Sümme leteravünneha aynelyakıyn

8. Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym.

Bir başka faydalı dua ise;

“Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz

Allahümme ya Latifu ya Allah ya Kerimu ya Allah ya Ganiyyu ya Allah ya Fettah ya Allah ya Rezzak ya Allah

Allahumme rabbena enzil aleyna maideten mines-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayrur-razigîn

Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz

Allahümme ya Latifu ya Allah ya Kerimu ya Allah ya Ganiyyu ya Allah ya Fettah ya Allah ya Rezzak ya Allah

Allahumme rabbena enzil aleyna maideten mines-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayrur-razigîn.” olmak ile beraber bunun okunma zamanı bir hafta boyunca günü herhangi bir saati olmaktadır. Okunma adedi ise her gün bin bir tane olacak şekilde ayarlanmalıdır. Yedinci günün sonunda Allah’ın izni ile duamız kabul olduktan sonra ise yüz bir kere daha okumak çok daha makbul olacaktır.

Para bulmak ve sıkıntılarımızdan kurtulmak için okuyacağımız bir başka dua ise “Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).” ayetleri olmak ile beraber bunu abdestli olarak okumanın çok daha faydalı olacağı umulmaktadır.

Bu konuda belirteceğimiz son dua da aşağıdaki gibi olmak ile beraber her istenen zamanda ve her istenen sayıda okunabilmektedir:

“Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
 La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.”

 

Konu ne hakkında:

    toplu para duasi,hemen para getiren dua,toplu bir paranın gelmesi için etkili duası,para getiren dua,ummadığın yerden para gelmesi için dua
Kategori: Banka Kredileri

Benzer Konular

Senet Kırdırma Ne Demek? Nasıl Yapılır?

Senet Kırdırma Ne Demek? Nasıl Yapılır?

Bir kimsenin ödemeye ya da yapmaya borçlu olduğu şeyi göstermek üzere imzalayıp ilgiliye verdiği belge...

Avukatlık Olanlar için Kredi

Avukatlık Olanlar için Kredi

Biz bireylerin temel ihtiyaçları haline gelen krediler artık hayatımızın tam ortasında yer almaktadır. Neredeyse kredi...

Yemek Kartlarını Nakite Çevirme KIRDIRMA

Yemek Kartlarını Nakite Çevirme KIRDIRMA

Ülkemizde hizmet vermekte olan pek çok firma ya da kurum bünyesinde milyonlarca kişi çalıştırmak ile...

Kredi Çekmek İstiyorum Diyenlere Yol Haritası, Adım Adım Anlatıyoruz

Kredi Çekmek İstiyorum Diyenlere Yol Haritası, Adım Adım Anlatıyoruz

Para sıkıntıları yaşamak hemen hemen herkesin başına gelmekte olan son derece normal bir süreç olsa...

Kredi Notuna Göre Kredi

Kredi Notuna Göre Kredi

Bazı dönemlerde gelir gider dengemiz bozulabiliyor. Evdeki hesap bir türlü çarşıya uymaz. Saatler boyu durmaksızın çalışırsınız ama...

Yorum Yazın
Yukarı